Accessibility Links

Kortfilmspaket 1- För de yngsta filmfantasterna

43m Animation 2022

Litet format för de yngsta filmälskarna. I detta kortfilmspaket visas filmerna: Hide and Seek av Karolina Belka, Cat and Moth av India Barnardo, wing to the Moon by Marie Bordessoule, Adriana Bouissié, Nadine De Boer med flera, Pond av Lena von Döhren & Eva Rust, Laika & Nemo av Jan Gadermann, Sebastian Gadow. Filmerna berör olika ämnen så som #ANIMATION #RYMDEN #NATUR #DRÖMMAR #FANTASI #SORG #FAMILJ #VÄNSKAP #MOBBNING